Terms and Conditions

นโยบายการคืนเงิน
เราไม่สามารถรับเปลี่ยนหรือคืนเงินเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วจาก ZUJIPULI.com ยกเว้นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด ไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วัน สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการจัดส่ง สินค้ามีปัญหาจากการผลิต โดยผู้ซื้อต้องติดต่อเคลมสินค้าไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า และจะต้องถ่ายรูปสินค้าส่วนที่ชำรุดเสียหายเพื่อยืนยันก่อนเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกและรับเงินคืนค่าสินค้า
รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่สินค้าจัดส่งล่าช้าเกิน 30 วัน หากลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วัน ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

ไม่สามารถรับเงินคืนหรือเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • สีหรือสภาพสินค้าไม่ตรงตามที่แสดงบนเว็บไซต์
  • หากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าเกิน 30 วัน แต่เมื่อตรวจสอบสถานะพัสดุแล้วพบว่า “จัดส่งเรียบร้อยแล้ว” ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องดำเนินการติดตามสินค้ากับไปรษณีย์ด้วยตนเอง

วิธีการขอเงินค่าสินค้า
ผู้ซื้อสามารถแจ้งเรื่องขอคืนเงินได้หลากหลายช่องทางติดต่อของ ZUJIPULI และทีมงานของเราจะตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อนั้นๆ หากตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าภายในเวลา 30 วัน หรือสินค้ามีข้อผิดพลาด ชำรุดเสียหายจริง ทางร้านยินดีคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้ผู้ซื้อ

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า
หากคุณซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ของ ZUJIPULI และพบว่าสินค้าที่ได้รับแตกต่างไปจากที่ต้องการ หรือได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า คุณสามารถเลือกสินค้าที่มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่าสินค้าเดิมได้ โดยคุณต้องจ่ายส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เราไม่มีนโยบายคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกรายการ ยกเว้นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากทางร้าน

นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อ
หลังจากสั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อของคุณจะถูกบันทึกในระบบอัตโนมัติ และจะไม่สามารถกดยกเลิกได้บนเว็บไซต์ หากคุณต้องการยกเลิก คุณสามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ ภายใน 1 วัน หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ

นโยบายจัดส่งสินค้า
ZUJIPULI ใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้สองแบบ คือ 1. ส่งแบบ EMS (ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) และ 2. ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งคุณจะได้รับสินค้าตามเวลาและเงื่อนไขการจัดส่งในรูปแบบที่เลือกของไปรษณีย์ไทย หรือโดยปกติส่งแบบ EMS จะได้รับสินค้า 1-3 วัน ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน จะได้รับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์

คุณสามารถตรวจสถานะจัดส่งได้ โดยเมื่อทีมงานจัดส่งสินค้าแล้ว จะแจ้งเลขติดตามพัสดุสำหรับติดตามสถานะให้คุณทางช่องทางติดต่อที่ให้ไว้

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งหลังจากยืนยันจากการสั่งซื้อ
โปรดติดต่อทีมงานของเราอย่างเร็วที่สุด ภายใน 1-2 วันทำการหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ หากพัสดุถูกจัดส่งออกไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ และ ZUJIPULI ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ หากพัสดุสูญหาย เนื่องจากที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง

บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
เราสามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้ และ ZUJIPULI ใช้รูปแบบจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ทาง SAL (ขนส่งทางอากาศ+ภาคพื้น) ของไปรษณีย์ไทย เพียงคุณระบุประเทศและรหัสไปรษณีย์ปลายทาง ในช่องที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า โปรดติดต่อทีมงานหากคุณต้องการให้เราจัดส่งระหว่างประเทศโดยวิธีอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ZUJIPULI คำนึงและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ทุกคน และมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และปลอดภัยอย่างสูงสุด

เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม (‘ผู้ให้บริการขนส่ง’) อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ และถือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งเท่านั้น การยืนยันซื้อสินค้าบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ใดๆ ของ ZUJIPULI ก็ตาม จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม โดยปริยาย

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบเว็บไซต์ของ ZUJIPULI ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำข้อตกลงไว้กับบุคคลที่สาม (‘ผู้พัฒนาเว็บไซต์’) เพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับเช่นกัน

ในบางกรณี เราอาจสร้างแคมเปญการตลาดหรือโฆษณาเพื่อส่งเสริมยอดขายร่วมกับบุคคลที่สาม และเราอาจขอสงวนสิทธิในการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และสร้างผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราเก็บข้อมูลอะไรจากคุณบ้าง
ความโปร่งใสในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา ZUJIPULI จึงสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้แก่ลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ทุกคน ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้กรอกให้เรา จะถูกเก็บรักษาภายใต้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากเรา และการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ามีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของลูกค้า เช่น การป้องกันไวรัส, การอัปเดตซอฟต์แวร์, เก็บรักษารหัสผ่านในสถานที่ปลอดภัย และเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของลูกค้าได้ไม่ว่าวิธีใดๆ

เพื่อความสะดวกในการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ZUJIPULI เราจำเป็นต้องเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรายการนี้จากคุณ ได้แก่

  • ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ — ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ครั้งแรก เราจะขอให้คุณกรอก ชื่อ-นามสกุล วันเกิด, อีเมล, ที่อยู่, ชื่อบริษัทฯ และเลขทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีเป็นลูกค้าองค์กร) และรวมถึงขอให้สร้างรหัสผ่านเข้าใช้งาน
    การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ลูกค้าจะต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง เมื่อทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร — เพื่อยืนยันความถูกต้องของการชำระเงินและความรวดเร็วในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์ ZUJIPULI โดยอาจจะเป็นสำเนาเอกสารหรือภาพสลิปการโอนเงินที่ออกให้โดยธนาคาร หรือโดยแอปพลิเคชั่นของธนาคาร และ/หรือ หมายเลขบัญชีธนาคาร

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเราก็ได้ โดยเพียงแต่คุณแสดงความจำนงดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและติดต่อทีมงานของเราเพื่อแจ้งให้ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อปกป้องความลับและรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เราจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
เพื่อเป็นการปรับปรุงการบริการผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของเรา เราจะมีการใช้เทคโนโลยีหรือไฟล์ "cookie" ซึ่ง cookie เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ Web Server ของเรา ส่งไปยังโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตของคุณ (Web Browser) ในระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ลงชื่อเข้าใช้งาน หรือซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ของเรา และการใช้ cookie เป็นไปเพื่อช่วยให้เรารับทราบถึงความสนใจของคุณในเว็บไซต์ ตลอดจนทำให้โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้บนอุปกรณ์ของคุณสามารถจดจำรายการสินค้า และ/หรือบันทึกข้อมูลสินค้าลงในตะกร้าโดยอัตโนมัติ

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ ZUJIPULI.com

Messenger Line