Privacy Policy

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ZUJIPULI คำนึงและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ทุกคน และมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และปลอดภัยอย่างสูงสุด

เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม (‘ผู้ให้บริการขนส่ง’) อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ และถือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งเท่านั้น
การยืนยันซื้อสินค้าบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ใดๆ ของ ZUJIPULI ก็ตาม จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม โดยปริยาย

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบเว็บไซต์ของ ZUJIPULI ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำข้อตกลงไว้กับบุคคลที่สาม (‘ผู้พัฒนาเว็บไซต์’) เพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับเช่นกัน

ในบางกรณี เราอาจสร้างแคมเปญการตลาดหรือโฆษณาเพื่อส่งเสริมยอดขายร่วมกับบุคคลที่สาม และเราอาจขอสงวนสิทธิในการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และสร้างผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราเก็บข้อมูลอะไรจากคุณบ้าง
ความโปร่งใสในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา ZUJIPULI จึงสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้แก่ลูกค้าและสมาชิกเว็บไซต์ทุกคน ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้กรอกให้เรา จะถูกเก็บรักษาภายใต้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากเรา และการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ามีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของลูกค้า เช่น การป้องกันไวรัส, การอัปเดตซอฟต์แวร์, เก็บรักษารหัสผ่านในสถานที่ปลอดภัย และเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของลูกค้าได้ไม่ว่าวิธีใดๆ

เพื่อความสะดวกในการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ZUJIPULI เราจำเป็นต้องเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรายการนี้จากคุณ ได้แก่

  • ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ — ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ครั้งแรก เราจะขอให้คุณกรอก ชื่อ-นามสกุล วันเกิด, อีเมล, ที่อยู่, ชื่อบริษัทฯ และเลขทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีเป็นลูกค้าองค์กร) และรวมถึงขอให้สร้างรหัสผ่านเข้าใช้งาน
    การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ลูกค้าจะต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง เมื่อทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร — เพื่อยืนยันความถูกต้องของการชำระเงินและความรวดเร็วในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์ ZUJIPULI โดยอาจจะเป็นสำเนาเอกสารหรือภาพสลิปการโอนเงินที่ออกให้โดยธนาคาร หรือโดยแอปพลิเคชั่นของธนาคาร
Messenger Line