EA3 x 4 pcs.

฿215.00

ซองใส่เอกสาร A3
ขนาด : 470 x 350 มม.
วัสดุ : กระดาษคราฟต์ 300 แกรม
ขนาดบรรจุ 4 ชิ้น/แพ็ก
มีความหนากว่าซองเอกสารปกติ 3 เท่า ใช้ซ้ำได้มากกว่า 10 ครั้ง
สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นระบบระเบียบ
ทดแทนแฟ้มเก็บผลงาน
เป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่าเหมาะกับการใช้งาน

Messenger Line