A5X

฿89.00

Sale Member price ฿76.00

สมุดเข้าเล่มริมลวดขนาด A5
ขนาด : 165 x 215 มม.
ปก : กระดาษคราฟต์ 375 แกรม
เนื้อใน : กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น ขนาด 145 x 210 มม.

Messenger Line