การสั่งซื้อ

หากได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ (สินค้ามีตำหนิ สี รูปแบบ หรือขนาดแตกต่างไปที่ต้องการ) จะสามารถเปลี่ยนคืน หรือขอคืนเงินได้หรือไม่

หากคุณซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ของ ZUJIPULI และพบว่าสินค้าที่ได้รับแตกต่างไปจากที่ต้องการ หรือได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า คุณสามารถเลือกสินค้าที่มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่าสินค้าเดิมได้ โดยคุณต้องจ่ายส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เราไม่มีนโยบายคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกรายการ

Messenger Line