เกี่ยวกับสมาชิกเว็บไซต์

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้อย่างไรบ้าง

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บนหน้าเว็บไซต์หรือทางโซเชียลมีเดียของเรา

Messenger Line