การสั่งซื้อ

มีบริการจัดส่งสินค้าด่วนหรือไม่ และจะตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้อย่างไร

ZUJIPULI ใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้สองแบบ คือ 1. ส่งแบบ EMS (ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) และ 2. ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งคุณจะได้รับสินค้าตามเวลาและเงื่อนไขการจัดส่งในรูปแบบที่เลือกของไปรษณีย์ไทย หรือโดยปกติส่งแบบ EMS จะได้รับสินค้า 1-3 วัน ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน จะได้รับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์
และคุณสามารถตรวจสถานะจัดส่งได้ โดยเมื่อทีมงานจัดส่งสินค้าแล้ว จะแจ้งเลขติดตามพัสดุสำหรับติดตามสถานะให้คุณทางช่องทางติดต่อที่ให้ไว้

Messenger Line