ส่วนลดและโปรโมชั่น

คะแนนสะสมของสมาชิกมีวันหมดอายุหรือไม่

ปัจจุบัน คะแนนสะสมของสมาชิก ไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

Messenger Line