อ่านจับประเด็นให้เป็นด้วย SQ3R

อ่านจับประเด็นให้เป็นด้วย SQ3R

Living Style | 7 Apr 2023

991 Views

SQ3R เป็นเทคนิคที่นิยมใช้เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ งานวิจัย หรือแม้แต่หนังสือเรียน/หนังสือสอบ มุ่งเน้นไปที่การอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาให้ได้มากที่สุด ถูกคิดค้นโดย ฟรานซิส โรบินสัน เมื่อ ค.ศ. 1946 โดยจะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.Survey (สำรวจ)

เป็นการอ่านหรือดูเนื้อหาผ่านๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ไม่ต้องตั้งใจอ่าน แค่ลองดูที่หัวข้อ  ตัวหนา ตาราง ภาพประกอบ หรืออะไรที่ดูเตะตา เพื่อที่จะทำความเข้าใจแบบคร่าว ๆ ว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

2.question (ถาม)

นำข้อมูลจากขั้นตอนก่อนหน้ามาประมวลเป็นคำถามที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น

  • เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร?
  • รูป (ในเรื่อง) จะสื่อถึงอะไร?
  • จะได้ประโยชน์อะไรเมื่ออ่านจบ?

3.read (อ่าน)

เริ่มอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นที่ 1 และคำถามจากขั้นที่ 2 เป็นตัวช่วย ด้วยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและตั้งคำถามก่อนอ่าน จะช่วยให้เกิดความสนใจต่อเรื่องที่อ่านมากขึ้น เพราะนี่คือการอ่านเพื่อหาคำตอบ ไม่ใช่การอ่านไปเรื่อย ๆ อย่างไร้จุดหมาย4.recite (จับประเด็น)

ระหว่างอ่านเนื้อหาในแต่ละส่วนของเรื่องให้ลองจับประเด็นว่าส่วนนั้นเกี่ยวกับอะไร หรือย้อนกลับไปดูคำถามที่ตั้งไว้ว่าเราได้คำตอบหรือไม่? อย่างไร? การจับประเด็นย่อย ๆ ในเรื่องจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของเรื่องง่ายขึ้น อาจจะแบ่งเนื้อหาง่าย ๆ ด้วยการแบ่งตามย่อหน้า

5.review (ตกผลึก)

เมื่ออ่านจบแล้วให้นำข้อมูลจากขั้นตอนก่อน ๆ มาวิเคราะห์ว่าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านคืออะไรกันแน่ เป็นคำอธิบายหรือนิยามด้วยสำนวนของตนเองเพื่อที่จะได้เข้าใจง่าย ๆ

ทั้งหมดนี้คือเทคนิค SQ3R (survey, question, read, recite, review) 5 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น ข้อดีอีกอย่างคือเทคนิคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานเขียนด้านวิชาการ แต่สามารถใช้ได้กับงานเขียนทุกประเภท  ถ้าลองใช้ดู คุณอาจจะเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ที่มาภาพ:

Our Products

Related Posts

Messenger Line